sexy ifconfig

ax0 voor link fbb
ax1 voor link Convers
eth0 Dit is de Baas
sl0 voor (X)net
tun0 voor Jnos
tunl0 voor ampr Gateway

Om te zorgen dat de data gaat lopen hebben we een aantal ip routes nodig.

ip route add 44.137.31.70 dev sl0 table 44 src 44.137.31.69
ip route add 44.137.31.67 dev tun0 table 44 src 44.137.31.82

En voor de iptables firewall
$ipt -A FORWARD -i tunl0 -o sl0 -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i sl0 -o tunl0 -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i tunl0 -o tun0 -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i tun0 -o tunl0 -j ACCEPT

Met deze bovenstaande regels heeft iedereen toegang tot sl0 en tun0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.