Xnet axudp link Jnos

De axudp link van xnet naar jnos heeft voor heel wat problemen gezorgd.
Maar hij is up and running… Hier onder de uitleg.

In de regel “attach axudp xnet 256 192.168.1.112” (jnos) zit het geheim.
Deze moet dus “niet” verwijzen naar het ip-adres van xnet zoals je
hebt aangegeven in ip.net bij myip, maar naar het ip-adres van Linux zelf.
Dus het ip-adres van (b.v) eth0

Autoexec.nos (Jnos)

Eth0 (Linux)

Ip.net (xnet)

Autoboot.net (xnet)

 

(X)Net IP.NET

Een klein voorbeeld van IP.NET van (X)Net

(X)Net Crontab

Hier onder een klein voorbeeld van de crontab van (X)Net

(X)Net autoexec.net

 

(X)Net autoboot.net

 

Start (X)Net/kissattach/slip at boot

Ik heb het onderstaande start script geschreven zodat alle services worden gestart. Nu is het natuurlijk wel weer fijn als dit ook bij het booten van de server gebeurt. Eerst het start script.

Nu heb ik de volgende file aangemaakt in /etc/init.d met de naam xnet.

Nu moet hij nog worden toegevoegd.
update-rc.d xnet defaults
update-rc.d xnet enable

Nou ff rebooten en kijken of alles in orde is.

(X)Net slip link linux

Nou hier ben ik toch wel even mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Omdat het (nieuwe) Linux werkt met master /dev/pmtx en slave /dev/pts/? is het niet altijd even makkelijk om te achter halen welke slave je toegewezen krijgt. Aangepaste programmaatjes zo als kissattach die geven de slave weer met stdout. Nu heeft slattach daar geen last van helaas. Oja in Debian dan 🙂

Ik gebruik het onderstaande programmaatje om een  master en slave te maken.

Ik heb de onderstaande code toegevoegd. Omdat ik graag wil dat de ptssen worden weg geschreven in een filetje.

Zoals je hier boven kan zien, worden de ptssen weergeven met printf en ze worden weg geschreven in /tmp/slip. Nou kijk hier wou ik naar toe. Nu kan ik de file uitlezen. Hier voor gebruik ik het volgende in mijn start script van (X)Net.

Met het commando “sed” wordt de PTS aangepast in AUTOBOOT.NET. Nu hoef ik me dus geen zorgen meer te maken welke pts ik krijg toegewezen.

(X)Net – Statd / Rstatd Port Statistieken.

Het is mogelijk met (X)Net om de Poort statistieken weer te geven in een staafdiagram.
Zo krijg je per poort een leuk overzicht. In het bestandje postat.zip zit het cgi script wat je nodig hebt om de statistieken uit de file *.sta te halen. Verder zit er ook nog een postat.txt in die “wat” uitleg geeft over hoe het moet en werkt. Ik vond het redelijk onduidelijk, maar dat kan ook aan mijn kennis van de Duitse taal liggen 🙂
Hier het benodigde bestandje…postat.zip

apt-get install libgd2-xpm-dev            “Deze heb je echt nodig”

GD is an open source code library for the dynamic creation of images by programmers. GD is written in C, and “wrappers” are available for Perl, PHP and other languages. GD creates PNG, JPEG, GIF, WebP, XPM, BMP images, among other formats. GD is commonly used to generate charts, graphics, thumbnails, and most anything else, on the fly.

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen.
De eerste optie die hier onder wordt beschreven gebruik ik zelf voor mijn poort statistieken.

In IP.NET wordt de rstatd deamon gestart met het ip-adres van je webserver

start rstatd 192.168.1.112    #ip-adres webserver

In het start filetje van (X)Net heb ik de volgende regel opgenomen. De rstatrxd verwijst naar de directory van je webserver in dit geval /var/www/cgi-bin/postat/

./rstatrxd /var/www/cgi-bin/postat/ &

Het onderstaande gebruik ik om de statistieken uit het bestand pi1lap.sta te halen.
Hier haal ik de gegevens van port 0 met een interval van 10 uit het bestand.
/cgi-bin/postat.cgi?df=pi1lap.sta&port=0&interval=10&cfg=0&l2con=2
De cfg=0 geeft de grote aan van het staafdiagram. Probeer het maar eens. Optie 1 en 2 zijn ook mogelijk. l2con=1 of 2

Hier onder nog met een interval van 60 minuten en 720 minuten.
/cgi-bin/postat.cgi?df=pi1lap.sta&port=0&interval=60&cfg=0&l2con=2
/cgi-bin/postat.cgi?df=pi1lap.sta&port=0&interval=720&cfg=0&l2con=2

Voorbeeld :
Poort Statistieken

Optie 2 werkt eigenlijk net zo. Alleen wordt er een simlink van de file min.sta naar de webserver directory gelegd.

In IP.NET
#### Start statd
start statd
start statd 60 min.sta
start statd 3600 hour.sta
start statd 86400 day.sta

ln -s /usr/local/xnet/min.sta /var/www/cgi-bin/postat/min.sta
ln -s /usr/local/xnet/hour.sta /var/www/cgi-bin/postat/hour.sta
ln -s /usr/local/xnet/day.sta /var/www/cgi-bin/postat/day.sta
ln -s /usr/local/xnet/port.sta /var/www/cgi-bin/postat/port.sta

/cgi-bin/postat.cgi?df=port.sta&port=-1&l2con=1 # Status van alle poorten
/cgi-bin/postat.cgi?df=min.sta&port=3&l2con=1 # Status van poort 3 in 10 minuten
/cgi-bin/postat.cgi?df=hour.sta&port=3&l2con=1 # Status van poort 3 in 1 uur
/cgi-bin/postat.cgi?df=day.sta&port=3&l2con=1 # Status van poort 3 in 1 dag

min.sta is de status voor 10 minuten
hour.sta is de status voor 1 uur
day.sta is de status voor 24 uur
port.sta is de complete status ?

Dit zou ook kunnen volstaan met alleen een simlink naar de post.sta en dan met interval=10 (60,720) de status opvragen.