Start DXSpider bij het booten

Om DXSpider te starten bij het booten, moet er wat aangepast worden in de /etc/inittab.
Eerst moet onder staan de regel worden uitgeschakeld, hier kan simpel een # voor.

We gebruiken tty6 voor DXSpider, dus deze moet worden uitgeschakeld.
Nu kunnen we de onderstaande regel toevoegen aan de /etc/inittab

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.