ip6tables firewall

Als je netwerk wordt klaar gemaakt voor ipv6 dan is het noodzakelijk ook een ipv6 firewall op te zetten.
Aangezien iptables alleen werkt met ipv4. Hier hebben we dus ip6tables voor nodig. Nou hier onder een klein voorbeeld van een simpele ip6tabels firewall (etje).

#!/bin/bash

# ip6tables single-host firewall script

# Define your command variables
ipt6="/sbin/ip6tables"

# Flush all rules and delete all chains
$ipt6 -F
$ipt6 -X

# Zero out all counters
$ipt6 -Z

# deny all incoming / Unrestricted outgoing

$ipt6 -P INPUT DROP
$ipt6 -P FORWARD DROP
$ipt6 -P OUTPUT ACCEPT

# Must allow loopback interface
$ipt6 -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Allow return connections
$ipt6 -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Accept all ICMP v6 packets
$ipt6 -A INPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT

# Allow DHCPv6 from LAN only
$ipt6 -A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp 
-s fe80::/10 --dport 546 -j ACCEPT

# Allow connections from SSH clients
$ipt6 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Allow HTTP and HTTPS traffic
$ipt6 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
$ipt6 -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

Klein maar doeltreffend.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.