Traceroute -m 64 bad.horse

 

sexy ifconfig

ax0 voor link fbb
ax1 voor link Convers
eth0 Dit is de Baas
sl0 voor (X)net
tun0 voor Jnos
tunl0 voor ampr Gateway

Om te zorgen dat de data gaat lopen hebben we een aantal ip routes nodig.

ip route add 44.137.31.70 dev sl0 table 44 src 44.137.31.69
ip route add 44.137.31.67 dev tun0 table 44 src 44.137.31.82

En voor de iptables firewall
$ipt -A FORWARD -i tunl0 -o sl0 -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i sl0 -o tunl0 -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i tunl0 -o tun0 -j ACCEPT
$ipt -A FORWARD -i tun0 -o tunl0 -j ACCEPT

Met deze bovenstaande regels heeft iedereen toegang tot sl0 en tun0

VE7FET AX.25 packages update

VE7FET heeft een fork geschreven voor de AX25Tools / AX25Libs / AX25Apps. Hier in zijn bekende bugs opgelost. Deze zijn hier te vinden https://github.com/ve7fet/linuxax25

In onderstaande link valt te lezen wat er zo wel is aangepast.

http://www.trinityos.com/HAM/CentosDigitalModes/hampacketizing-centos.html#3.ax25tools

Verder is er een update script, deze maakt het makkelijk om de ax25 tools te updaten.

Als je de niet-officiële ax25 bron gebruiken moet je een simlink toevoegen aan de RT Library routines.
ln -s /usr/local/lib/libax25.so.1 /usr/lib/libax25.so.0
ln -s /usr/local/lib/libax25io.so.1 /usr/lib/libax25.io.so.0

 

ip6tables firewall

Als je netwerk wordt klaar gemaakt voor ipv6 dan is het noodzakelijk ook een ipv6 firewall op te zetten.
Aangezien iptables alleen werkt met ipv4. Hier hebben we dus ip6tables voor nodig. Nou hier onder een klein voorbeeld van een simpele ip6tabels firewall (etje).

Klein maar doeltreffend.

URONode ipv6 ready

URONode van Brian N1URO is ipv6 ready.
Dit wou ik natuurlijk even uitproberen. Nu was ik nog niet zo veel met ipv6 bezig geweest dus het was even uitzoeken hoe het moest. Het viel allemaal wel weer mee 🙂

Eerst moet de nieuwste versie van uronode geïnstalleerd worden (versie 2.7)
Verder moet er een regel aangepast worden in /etc/inetd.conf

Hier onder hebben we de (tcp6) toegevoegd. kill -HUP inetd

Maak je gebruikt van xinetd, dan ziet het er zo uit.

Hier wordt de “flags = IPv6” toegevoegd.

Nu moest ik nog wat aanpassingen doen aan me router en firewall om het werkend te krijgen. Dit is natuurlijk voor een ieder verschillend.
Verder heb ik bij me hosting provider nog een AAAA record aan gemaakt in de DNS server zodat je dat langen ipv6 adres niet hoeft te onthouden.
Nu wordt het pi1lap.packet-radio.net mooi omgezet naar een ipv6 adres  2a02:f6d:2d:0:212:3fff:fe2b:c66f

Werkt dus uit de kunst.

https://sourceforge.net/projects/uronode/
https://uronode.n1uro.com/

Tcp Access Control Jnos

Jnos works with an access control list. Here a small example what you can put in there. There are things double in it, this is just an example what is possible

 

Xnet axudp link Jnos

The axudp link from xnet to jnos has caused a lot of problems.
But he is up and running … Here the explanation.

In the line “attach axudp xnet 256 192.168.1.112” (jnos) is the secret.
This must therefore “not” refer to the ip address of xnet like you
have indicated in ip.net at myip, but to the IP address of Linux itself.
So the ip address of (for example) eth0

Autoexec.nos (Jnos)

Eth0 (Linux)

Ip.net (xnet)

Autoboot.net (xnet)