Start Jnos bij het booten.

Om Jnos te starten bij het booten, moet er wat aangepast worden in de /etc/inittab.
Eerst moet onder staan de regel worden uitgeschakeld, hier kan simpel een # voor.

We gebruiken tty2 voor Jnos, dus deze moet worden uitgeschakeld.
Nu kunnen we de onderstaande regel toevoegen aan de /etc/inittab

Nu het start filetje voor jnos.

Nu wordt bij elke reboot van het systeem Jnos automatisch gestart. (HandiG) 🙂

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.