(X)Net – Statd / Rstatd Port Statistieken.

Het is mogelijk met (X)Net om de Poort statistieken weer te geven in een staafdiagram.
Zo krijg je per poort een leuk overzicht. In het bestandje postat.zip zit het cgi script wat je nodig hebt om de statistieken uit de file *.sta te halen. Verder zit er ook nog een postat.txt in die “wat” uitleg geeft over hoe het moet en werkt. Ik vond het redelijk onduidelijk, maar dat kan ook aan mijn kennis van de Duitse taal liggen 🙂
Hier het benodigde bestandje…postat.zip

apt-get install libgd2-xpm-dev            “Deze heb je echt nodig”

GD is an open source code library for the dynamic creation of images by programmers. GD is written in C, and “wrappers” are available for Perl, PHP and other languages. GD creates PNG, JPEG, GIF, WebP, XPM, BMP images, among other formats. GD is commonly used to generate charts, graphics, thumbnails, and most anything else, on the fly.

Er zijn twee verschillende mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen.
De eerste optie die hier onder wordt beschreven gebruik ik zelf voor mijn poort statistieken.

In IP.NET wordt de rstatd deamon gestart met het ip-adres van je webserver

start rstatd 192.168.1.112    #ip-adres webserver

In het start filetje van (X)Net heb ik de volgende regel opgenomen. De rstatrxd verwijst naar de directory van je webserver in dit geval /var/www/cgi-bin/postat/

./rstatrxd /var/www/cgi-bin/postat/ &

Het onderstaande gebruik ik om de statistieken uit het bestand pi1lap.sta te halen.
Hier haal ik de gegevens van port 0 met een interval van 10 uit het bestand.
/cgi-bin/postat.cgi?df=pi1lap.sta&port=0&interval=10&cfg=0&l2con=2
De cfg=0 geeft de grote aan van het staafdiagram. Probeer het maar eens. Optie 1 en 2 zijn ook mogelijk. l2con=1 of 2

Hier onder nog met een interval van 60 minuten en 720 minuten.
/cgi-bin/postat.cgi?df=pi1lap.sta&port=0&interval=60&cfg=0&l2con=2
/cgi-bin/postat.cgi?df=pi1lap.sta&port=0&interval=720&cfg=0&l2con=2

Voorbeeld :
Poort Statistieken

Optie 2 werkt eigenlijk net zo. Alleen wordt er een simlink van de file min.sta naar de webserver directory gelegd.

In IP.NET
#### Start statd
start statd
start statd 60 min.sta
start statd 3600 hour.sta
start statd 86400 day.sta

ln -s /usr/local/xnet/min.sta /var/www/cgi-bin/postat/min.sta
ln -s /usr/local/xnet/hour.sta /var/www/cgi-bin/postat/hour.sta
ln -s /usr/local/xnet/day.sta /var/www/cgi-bin/postat/day.sta
ln -s /usr/local/xnet/port.sta /var/www/cgi-bin/postat/port.sta

/cgi-bin/postat.cgi?df=port.sta&port=-1&l2con=1 # Status van alle poorten
/cgi-bin/postat.cgi?df=min.sta&port=3&l2con=1 # Status van poort 3 in 10 minuten
/cgi-bin/postat.cgi?df=hour.sta&port=3&l2con=1 # Status van poort 3 in 1 uur
/cgi-bin/postat.cgi?df=day.sta&port=3&l2con=1 # Status van poort 3 in 1 dag

min.sta is de status voor 10 minuten
hour.sta is de status voor 1 uur
day.sta is de status voor 24 uur
port.sta is de complete status ?

Dit zou ook kunnen volstaan met alleen een simlink naar de post.sta en dan met interval=10 (60,720) de status opvragen.